Prases i exercicis de vocabulari del Català a Portuguès

previousllistat anteriorActivitat Financera / finanças e negócios nextsegüent llistat

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Portuguès que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Portuguès
frase commentari frase commentari
l'assegurança o seguro
el capital o capital
el flux de caixa o fluxo de caixa
l'impost o imposto
el comptable o contabilista
el benefici o lucro
el dèficit o déficit
els comptes as contas
l'actiu el béns, drets i crèdits os recursos
la facturació o volume de negócios
l'amortització a desvalorização
el dividend o dividendo
la previsió a previsão
el passiu as obrigações
el cost també la despesa as despesas gerais
el tipus d'interès a taxa de juros
el balanç de compte o balancete