Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do švédsky

politika / politik
Podívejte se na fráze čeština do švédsky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština švédsky
fráze poznámka fráze poznámka
debata debatt
vláda regering
národ nation
prezident president
předseda talman
představitel representant
společnost samhälle
politika politik
moc makt
komunismus kommunism
konzervatismus konservativism
liberalismus liberalism
socialismus socialism
kapitalismus kapitalism
fašismus fascism
diktatura diktatur
hlava státu statsöverhuvud