Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)položit a vzít / 放和拿 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
položím 我放 wŏ fàng
položíš 你放 nĭ fàng
položí 他放 tā fàng
položíme 我们放 wŏ mén fàng
položíte used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. 你们放 nĭ mén fàng 复数 - fù shù
položí 他们放 tā mén fàng
vezmu 我拿 wŏ ná
vezmeš 你拿 nĭ ná
vezme 他拿 tā ná
vezmeme 我们拿 wŏ mén ná
vezmete used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. 你们拿 nĭ mén ná 复数 - fù shù
vezmou 他们拿 tā mén ná