Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)αλληλεπίδραση / Interactiu next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
επιδιώκω perseguir
συναγωνίζομαι competir
κερδίζω guanyar
χάνω ηττούμαι perdre
κάνω έρωτα fer l'amor
οδηγώ guiar
ανταμοίβω recompensar
βοηθώ ajudar
ρωτάω preguntar i demanar
επιτρέπω permetre
πολεμώ lluitar també combatre