Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

πολιτική / Política (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η δημόσια συζήτηση el debate
η κυβέρνηση el gobierno
το έθνος la nación
ο πρόεδρος el presidente
ο προεδρεύων el presidente
ο βουλευτής el representante
η κοινωνία la sociedad
η πολιτική política
η δύναμη poder
ο κομμουνισμός comunismo
ο συντηρητισμός conservadorismo
ο φιλελευθερισμός liberalismo
ο σοσιαλισμός socialismo
ο καπιταλισμός capitalismo
ο φασισμός fascismo
η δικτατορία la dictadura
ο επικεφαλής του κράτους la cabeza de estado