Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κατοχή / Posesión (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
δίνω dar
παίρνω recibir
κρατάω mantener
δανείζω prestar
δανείζομαι pedir prestado
χάνω παραπετώ perder
στέλνω enviar
ψάχνω buscar
λαμβάνω recibir