Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το γραφείο / le bureau next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το γραφείο le bureau
η καρέκλα la chaise
το βιβλίο le livre
το στυλό le stylo
το μολύβι le crayon
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής l'ordinateur masc.
το τηλέφωνο le téléphone
το φωτιστικό διαβάσματος la lampe de lecture
η αρχειοθήκη le meuble de rangement