Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)η γη / la terre next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο κόσμος le monde
ο λόφος la colline
το βουνό la montagne
το χωράφι le champs
η γη la terre
το ποτάμι la rivière
η παραλία la plage
το ρυάκι le fleuve
η κοιλάδα la vallée
η θάλασσα la mer
ο δρόμος la route
το μονοπάτι le chemin