Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)προσωπικά οικονομικά στοιχεία / les finances personnelles next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο τραπεζικός λογαριασμός le compte
η τράπεζα la banque
τα χρήματα l'argent
η ανάληψη le retrait
η πληρωμή le paiement
τα μετρητά l'argent liquide
η πίστωση le crédit
η χρέωση le débit
ο τόκος l'intérêt
η ανάλυση λογαριασμού le relevé bancaire
η υποθήκη l'hypothèque fem.
ο προϋπολογισμός le budget
η επένδυση l'investissement masc.
τα μερίδια les actions fem.
η πιστωτική κάρτα la carte de crédit
η εταιρία κτηματικής πίστης la société de BTP bâtiments et travaux publics