Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

στην πόλη / In giro per la città (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το κτίριο l'edificio
η εκκλησία la chiesa
το νοσοκομείο l'ospedale
η βιβλιοθήκη la biblioteca
το σχολείο la scuola
ο σταθμός la stazione
το πάρκο il parco
το δημαρχείο il municipio
η πισίνα la piscina
το γυμναστήριο la palestra
το ταχυδρομείο l'ufficio delle poste
το αστυνομικό τμήμα la stazione di polizia