Φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

το στόμα / la bocca (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ιταλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ιταλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τρώω mangiare
πίνω bere
δοκιμάζω assaggiare
φυσάω soffiare
μιλάω parlare
δαγκώνω morsicare
φιλώ baciare
χαμογελώ sorridere
αναπνέω respirare