Φράσεις Ελληνικά με Μαράθι και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)καταστροφή / विनाश next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μαράθι. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μαράθι
φράση σχόλιο φράση Translit. σχόλιο
καταστρέφω नश्ट करणे Naash KarNe
καίω जाळणे JaaLNe
εκρήγνυμαι फोडणे PhoDNe
ελέγχω नियंत्रि करणे Niyantrit KarNe
συντρίβω चुरगळणे ChurgaLNe
προκαλώ ζημιά क्शती पोहोचोवणे Kshatee PohochavNe
σείω हलवणे HalawNe
αμφιβάλλω शंका असणे Shankaa AsNe
διπλώνω घडी घालणे Ghadee GhaalNe
επιτίθεμαι हल्ला करणे Halla KarNe