Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)καταστροφή / vernietiging next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
καταστρέφω vernietigen
καίω verbranden
εκρήγνυμαι barsten
ελέγχω controleren
συντρίβω verpletteren
προκαλώ ζημιά beschadigen
σείω schudden
αμφιβάλλω twijfelen
διπλώνω vouwen
επιτίθεμαι aanvallen