Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)προσωπικά οικονομικά στοιχεία / finanţarea personală next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο τραπεζικός λογαριασμός contul
η τράπεζα banca
τα χρήματα banii
η ανάληψη retragerea
η πληρωμή plata
τα μετρητά banii lichizi
η πίστωση creditul
η χρέωση debitul
ο τόκος dobânda
η ανάλυση λογαριασμού declaraţia extrasul
η υποθήκη ipoteca
ο προϋπολογισμός bugetul
η επένδυση investiţia
τα μερίδια acţiunile
η πιστωτική κάρτα cardul de credit
η εταιρία κτηματικής πίστης societate de credit ipotecar