Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το κεφάλι / huvud next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το πρόσωπο ansikte
το μάγουλο kind
το σαγόνι haka
το χείλος läpp
η γλώσσα tunga
τα ούλα tandkött
ο λάρυγγας hals
το δόντι tand
το ρουθούνι näsborre
το βλέφαρο ögonlock
το φρύδι ögonbryn