Φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

ήχος / ses (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Τουρκικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Τουρκικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λέω söylemek
κλαίω τα δάκρυα ağlamak gözyaşları ile
φωνάζω bağırmak
τσιρίζω çığlık atmak
μιλάω konuşmak
γελάω gülmek
φταρνίζομαι hapşırmak
βήχω öksürmek
τραγουδώ şarkı söylemek
σφυρίζω ıslık çalmak
λαχανιάζω nefes nefese kalmak