Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά / 经济 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
η φορολογία 税务 shuì wù
η γραφειοκρατία 官僚 guān liáo
η ζήτηση 需求 xū qiú
η προσφορά 供应 gòng yī
ο επιχειρηματίας 企业家 qĭ yè jiā
το ελεύθερο εμπόριο 自由贸易 zì yóu mào yì
ο πληθωρισμός 通货膨胀 tōng huò péng zhàng
η ανάπτυξη 增长 zēng zhăng
η εργασία 劳务 láo wù
η εταιρία 企业 qĭ yè
η αγορά 市场 shì chăng
το μονοπώλιο 垄断 lŏng duàn
η διεύθυνση 管理 guăn lĭ
ο δασμός 关税 guān shuì
η ανεργία 失业 shī yè
η μαύρη αγορά 黑市 hēi shì
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας 福利国家 fú lì guójiā