Φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εργάτες / 工人 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Μανδαρινά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Μανδαρινά
φράση σχόλιο φράση Pinyin σχόλιο
ο χτίστης 建筑工 jiàn zhù shī
ο αγρότης 农民 nóng mín
ο υδραυλικός 水管工 shuĭ guăn gōng
ο ηλεκτρολόγος 电工 diàn gōng
ο οδηγός 司机 sī jī
ο μάγειρας 厨师 chú shī
ο σερβιτόρος 服务员 fú wù yuán
ο υπάλληλος 文员 wén yuán
ο μπάρμαν 酒吧招待员 jiŭ bā zhāo dài yuán