zwroty i ćwiczenia słownictwa polski na francuski

previous(poprzednia lista)polityka / la politique next(następna lista)

Spójrz na poniższe zwroty z polski na francuski. Spróbuj je zapamiętać, następnie otwórz jedno z Ćwiczeń Słownictwa, klikając na jeden z linków.

(Nie trzeba nic wpisywać)
(Musisz wpisać każdą odpowiedź)
polski francuski
wyrażenie skomentuj wyrażenie skomentuj
debata le débat
rząd le gouvernement
naród la nation
prezydent le président
przewodniczący le président
poseł le représentant
społeczeństwo la société
polityka la politique
władza le pouvoir
komunizm le communisme
konserwatyzm le conservatisme
liberalizm le libéralisme
socjalizm le socialisme
kapitalizm le capitalisme
faszyzm le fascisme
dyktatura la dictature
głowa państwa le chef d'état