Fras- och ordförrådsövningar i Svenska till Franska.

previous(föregående lista)företagsekonomi / les affaires et la finance next(nästa lista)

Titta på fraserna Svenska till Franska nedan. Försök att minnas dem, och gör sedan Ordförrådsövningen genom att följa en av dessa länkar.

(Du behöver inte skriva någonting)
(Du måste skriva varje svar)
Svenska Franska
fras kommentar fras kommentar
försäkring les assurances fem.
kapital le capital
kassaflöde le flux financier
skatt l'impôt masc.
revisor le comptable
vinst le bénéfice
underskott le déficit
konton les comptes
tillgångar l'actif masc.
omsättning le chiffre d'affaires
värdeminskning la dépréciation
utdelning le dividence
prognos les prévisions fem.
skulder le passif
allmänna omkostnader les frais généraux masc.
räntesats le taux d'intérêt
balansräkning le bilan