English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previousllistat anterior nextsegüent llistat

Nombres i Fraccions / čísla a zlomky

Frases del Català a Txec

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Txec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Txec
frase commentari frase commentari
el divisor dělitel
la fracció zlomek
l'invers obrat
el numerador čitatel
el quocient kvocient
el denominador jmenovatel
múltiple násobek
nombre primer začátek
el producte součin
recíproc převrácená hodnota