English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previousllistat anterior nextsegüent llistat

Religió i Fe / náboženství a víra

Frases del Català a Txec

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Txec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Txec
frase commentari frase commentari
la religió náboženství
la fe víra
la pregària també l'oració modlitba
la ceremònia obřad
l'esperit duch
l'ànima duše
el déu bůh
el capellà kněz
diví duchovní
sant també sagrat svatý
el cel nebe
l'infern peklo
etern věčný
el creador stvořitel