English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previousllistat anterior nextsegüent llistat

Política / politika

Frases del Català a Txec

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Txec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Txec
frase commentari frase commentari
el debat debata
el govern vláda
la nació národ
el Cap de l'Estat hlava státu
el president el Cap del govern prezident
el president předseda
el delegat també el representant představitel
la societat společnost
la política politika
poder moc
comunisme komunismus
conservadorisme konzervatismus
liberalisme liberalismus
socialisme socialismus
capitalisme kapitalismus
feixisme fašismus
la dictadura diktatura