English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previousllistat anterior nextsegüent llistat

Geometria i Trigonometria / geometrie a trigonometrie

Frases del Català a Txec

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Txec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Txec
frase commentari frase commentari
la circumferència obvod
el diàmetre průměr
lloc geomètric místo
la tangent tangenta
el sinus sinus
el cosinus kosinus
l'obliqua kosý
la perpendicular kolmý
l'angle úhel
la línia linka