English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी čeština
previousllistat anterior nextsegüent llistat

Matemàtiques bàsiques / základy matematiky

Frases del Català a Txec

Dóna un cop d'ull a les frases Català a Txec que hi ha a sota. Proba de recordar-les, i després fes l'exercici de vocabulari seguint un dels següents enllaços.

(No cal que escriguis res)
(Has d'escriure cada resposta)
Català Txec
frase commentari frase commentari
adicció sčítání
resta odčítání
divisió dělení
multiplicació násobení
la suma součet
el resultat výsledek
el total celková částka
l'infinit nekonečno
zero nula
la raó koeficient
el triangle trojúhelník
el quadrat čtverec
el rectangle obdélník
el cercle kruh
Àlgebra algebra
Geometria geometrie
el càlcul výpočet