previous(voorgaande lijst) next(volgende lijst)

Nederlands naar Turks zinnen met Woordenschatoefeningen

vernietiging / yıkım

Kijk eens bij de Nederlands naar Turks zinnen hieronder. Probeer ze te onthouden en doe dan een Woordenschatoefening door op één van deze links te klikken.

(niet nodig om in te geven)
(Ieder antwoord ingeven)
Nederlands Turks
zin commentaar zin commentaar
vernietigen yok etmek
verbranden yakmak
barsten patlatmak
controleren kontrol etmek
verpletteren ezmek
beschadigen zarar vermek
schudden sallamak
twijfelen şüphe etmek
vouwen katlamak
aanvallen saldırmak