previous(voorgaande lijst) next(volgende lijst)

Nederlands naar Turks zinnen met Woordenschatoefeningen

wiskundige grondbeginselen / matematiğin temelleri

Kijk eens bij de Nederlands naar Turks zinnen hieronder. Probeer ze te onthouden en doe dan een Woordenschatoefening door op één van deze links te klikken.

(niet nodig om in te geven)
(Ieder antwoord ingeven)
Nederlands Turks
zin commentaar zin commentaar
de optelling toplama
de aftrekking çıkarma
de deling bölme
de vermenigvuldiging çarpma
de som toplam
het resultaat sonuç
het totaal tamamlamak
de oneindigheid sonsuzluk
nul sıfır
de verhouding oran
de driehoek üçgen
het vierkant kare
de rechthoek dikdörtgen
de cirkel daire
algebra cebir
meetkunde geometri
de berekening hesaplama