previous(voorgaande lijst) next(volgende lijst)

Nederlands naar Turks zinnen met Woordenschatoefeningen

delen van een boek / kitabın bölümleri

Kijk eens bij de Nederlands naar Turks zinnen hieronder. Probeer ze te onthouden en doe dan een Woordenschatoefening door op één van deze links te klikken.

(niet nodig om in te geven)
(Ieder antwoord ingeven)
Nederlands Turks
zin commentaar zin commentaar
de uitdrukking sözcük öbeği
zin cümle
woord kelime
interpunctie noktalama
paragraaf paragraf
hoofdstuk bölüm
dialoog dialog
uitdrukking zin ifade sözcük öbeği
letter van het alfabet harf alfabe
inhoud van een boek içindekiler kitapta
inhoudsopgave(index) van een boek dizin kitapta
titel van een boek başlık kitabın