Expresii şi exerciţii de vocabular din Română în Engleză

artiştii / artists

Puteţi să răspundeţi la întrebarea de mai jos?
Română Engleză
expresia comentariu expresia comentariu
muzicianul poet
musician
singer
Alegeţi răspunsul corect