Prases i exercicis de vocabulari del Català a Xinès Mandarí

Aquí tens les teves frases i els exercicis de vocabulari de Català a Xinès Mandarí. El nombre que hi ha a la vora indica quantes paraules o frases conté. Clica a sobre del nom per continuar.

bàsic

Els Colors / 颜色 (13) Conversació / 对话 (14) Del Zero al Nou / 从零到九 (10) Els Mesos / 月份 (12) Ser i Tenir / 是和有 (12) La Roba / 衣服 (15) Els Dies de la Setmana / 星期 (7) Del deu al dinou / 十到十九 (10) Fer i semblar / 做和看起来 (12) Anar i Venir / 去和来 (12) Ficar i Agafar / 放和拿 (12) Vint en amunt / 二十及以上 (12)

a casa

L'Esmorzar / 早餐 (14) Les Begudes / 饮料 (13) Fruites i Verdures / 水果和蔬菜 (16) Equipament de la Llar / 家用物品 (18) L'hora de dinar / 进餐时间 (15) El Bany / 浴室 (11) L'Habitació / 卧室 (8) L'Ordinador / 电脑 (9) La Casa / 房子 (14) La Cuina / 厨房 (16) El Menjador / 客厅 (11) El Sopar / 晚餐 (17) L'Estudi / 书房 (9)

natura

El Cos / 身体1 (14) Dins del cos / 身体内部 (10) Mamífers / 哺乳动物 (15) Materials / 材料 (11) Metalls i Minerals / 金属和矿物 (9) Més Criatures / 更多生物 (13) Plantes / 植物 (11) El Cos 2 / 身体2 (15) La Terra / 地球 (12) Els Elements / 元素 (12) El Cap / 头 (11) Els Cels / 天体 (10)

societat

El Negoci / 商务 (14) A la Ciutat / 城镇周围 (12) A la Feina / 工作 (14) Activitat Financera / 商务金融 (17) L'Economia / 经济 (17) Educació / 教育 (20) Al Carrer / 在街上 (11) A la Carretera / 在路上 (15) Economia domèstica / 个人财务 (16) Política / 政治 (17) Religió i Fe / 宗教和信仰 (14) La Llei / 法律 (16) Transport / 运输 (12) Professionals de la salut / 健康行业 (10) Professions diverses / 其它行业 (13) Funcionaris / 公务员 (9) Artistes / 艺术家 (9) Treballadors / 工人 (9)

accions

Accions / 行动1 (9) Accions 2 / 行动2 (10) Interactiu / 互动性的 (11) Moviment / 行动 (12) Possessió / 财产 (9) So / 声音 (11) La Boca / 嘴 (9) Els Sentits / 感觉 (8) Destrucció / 破坏 (10) Emocions / 情感 (7)

paraules especialitzades

Àlgebra i Aritmètica / 代数和算术 (9) Geometria i Trigonometria / 几何和三角学 (10) Matemàtiques bàsiques / 数学基础 (17) Nombres i Fraccions / 数目和分数 (10) Parts d'un llibre / 书的局部 (12) Mecànica / 机械学 (14)

miscel.lànies

Esdeveniments Importants / 里程碑 (15) Direcció i Posició / 方向和位置 (14) Qualitats morals / 道德品质 (11) La Gent / 人们 (14) El Temps / 时间 (14) Descripcions Visuals / 视觉描述 (10) Frases curtes 1 / 短惯用语1 (16) Frases curtes 2 / 短惯用语2 (17) Frases llargues 1 / 长惯用语1 (12) Frases llargues 2 / 长惯用语2 (12) Frases llargues 3 / 长惯用语3 (9) Qualitats Físiques / 形体素质 (16) Sentiments i Emocions / 感觉和情感 (16)