Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οι αισθήσεις / Els Sentits

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ακούω mirar
escoltar
veure
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση