Φράσεις Ελληνικά με Τσεχικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μέσα στο σώμα / uvnitř těla

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Τσεχικά
το νεύρο