Φράσεις Ελληνικά με Τσεχικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συζήτηση / konverzace

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Τσεχικά
Παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε;