Φράσεις Ελληνικά με Τσεχικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μηδέν έως εννέα / od nuly do devíti

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Τσεχικά
τρία