Φράσεις Ελληνικά με Τσεχικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / být a mít

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Τσεχικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ έχω já jsem
já mám
ty máš
on je
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση