Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μηδέν έως εννέα / null bis neun

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
πέντε