Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Αριθμοί και κλάσματα / Zahlen und Brüche

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
Ο αντίστροφος