Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Αριθμοί και κλάσματα / Zahlen und Brüche

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Το κλάσμα das Produkt
der Zähler
der Bruch
die Umkehrfunktion
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση