Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κατεύθυνση και θέση / Richtung und Position

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η δύση nahe
der Norden
der Westen
hier
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση