Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

συναισθήματα / Gefühle und Emotionen

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
ο πόνος