Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

περισσότερα πλάσματα / Otras criaturas

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το ψάρι el cangrejo
el pescado
la hormiga
el gusano
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση