Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συζήτηση / Conversación

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
Από πού είσαι;