Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εκπαίδευση / Educación

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
οι τέχνες