Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

προσωπικά οικονομικά στοιχεία / Finanzas personales

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
η πιστωτική κάρτα