Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

προσωπικά οικονομικά στοιχεία / Finanzas personales

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η επένδυση el presupuesto
la tarjeta de crédito
la inversión
el pago
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση