Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Αριθμοί και κλάσματα / Números y fracciones

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο