Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Αριθμοί και κλάσματα / Números y fracciones

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ο αντίστροφος συμμετρικό στοιχείο la inversa
el múltiplo
el primo
el numerador
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση