Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

συναισθήματα / Sentimientos y emociones

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η ικανοποίηση éxtasis
placer
aburrimiento
alegría
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση