Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

ηθικές αξίες / Moralidad

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
η αρετή