Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

άνθρωποι / La gente

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
η οικογένεια